• Facebook Facebook İletişim

Ferdi Kaza

Karşılaşabileceğiniz Kazalara Karşı Yardımcı Olalım

Hayat hızla akıp gideren bir kaza her şeyi değiştirebliyor, Ferdi Kaza Sigortası ile size ve sevdiklerinize geniş kapsamlı güvence sunuyoruz. Ayrıca;

❖ Yürürlükteki Vergi Kanunları'na göre poliçe primlerinizi belirli bir miktara kadar vergi matrahından düşebilme avantajından yararlanabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre;

❖ Ücretli çalışanlar ve beyana tabi vergi mükellefi kişileri kendisi, eşi, küçük çocukları için ödediği primlerin tamamını, Ödeme yaptığı atda elde edilen ücretin/beyan etiği gelirin %15'ini, yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaması kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.